Pilot
De website Nooit Voltooid Verleden werd 21 september 2018 opgeleverd en bevindt zich in de testfase.
Docenten worden benaderd om de lessen en de handleiding te bekijken en ermee te werken. Aan de hand van hun bevindingen worden de lessen bijgesteld en na de definitieve keuze van bronnenonderzoek worden de links omgezet naar knoppen.
Bent u niet benaderd en wilt u hierin een bijdrage leveren, neem dan contact op met Mirjam Huffener, info@lottyvefferfoundation.nl.

BELANGRIJK IN DE VOORBEREIDING
Dit is een educatief project over een inktzwarte tijd in de geschiedenis, maar het verdiepen hierin en het doorwerken van de opdrachten heeft een belangrijk doel: kennis van de feiten, het belang van archeologie, het tegengaan van geschiedvervalsing, het vertellen van de verhalen. Sobibor, het is gebeurd en mag nooit weer gebeuren.
Bekijk in de voorbereiding de 3d-animatie waarmee Les 1 wordt afgesloten. Deze is buitengewoon indringend. We raden daarom aan om deze klassikaal te bekijken en te bespreken. Neem hier de tijd voor.

Nooit Voltooid Verleden
• Jongeren onderzoeken de geschiedenis van het concentratiekamp Sobibor en leggen verbanden met hun eigen leefwereld en sociale context. Zij doen dit vanuit het perspectief van de archeoloog. Zij verdiepen zich in voorwerpen die als stille getuigen in de grond zijn gevonden en zichtbaar maken wat daar gebeurd is.
• Sobibor was een vernietigingskamp waar de nazi’s tussen de 170.000 en 250.000 Joden vermoordden, waaronder 34.313 Nederlandse Joden. Eind 1943 werd het kamp met de grond gelijk gemaakt en een bos aangeplant, alsof deze wandaden nooit hadden plaatsgevonden.
• De archeoloog vindt de stille getuigen in de grond, in voorwerpen en in funderingen, en brengt samen met de verhalen van omstanders en getuigen de feiten over deze massamoord aan het licht.

Start
Op de tekening van Sobibor zijn zes vindplaatsen gevisualiseerd, op verschillende plekken van het grondplan van het kamp. Leerlingen klikken op een van de vindplaatsen en krijgen een probleem voorgelegd en doen bronnenonderzoek.