Bespreek de score
• Ben je het eens met het commentaar?
• Waarom wel of niet?
• Vergelijk je score en het commentaar met de leerlingen naast je.

Commentaar
0 – 5 punten:
Jij zegt niet vaak NEE. Het maakt je niet zoveel uit wat er om je heen gebeurt. Je blijft relaxed. Je vindt misschien dat een geintje dat ten koste gaat van anderen, moet kunnen. Vind je de groepsdruk vervelend? Soms is het goed dat je voor jezelf of voor anderen in verzet komt. Je hoopt dat anderen dat ook doen voor jou als het nodig is.
6- 12 punten:
Jij komt soms in verzet, maar je kijkt ook vaak de kat uit de boom. In verzet komen betekent ook conflicten aangaan en risico’s nemen. Misschien voel jij je machteloos en denk je dat er soms niets tegen onrecht te doen is. Bedenk: kwaad wordt erger als goede mensen niets doen. Probeer medestanders te vinden, want samen sta je sterker.
13-18 punten:
Jij kunt makkelijk NEE zeggen als jezelf of anderen onrecht wordt aangedaan. Voor jou is het onbegrijpelijk dat anderen niets doen. Je weet: in verzet komen is niet makkelijk en soms vol risico’s. De reacties kunnen fel zijn. Voor jou hoort het er gewoon bij. Acties die humor hebben en geweldloos zijn, hebben de meeste kans op succes.

Download de Score-Verzetstest.pdf >>